Διαχείριση και επεξεργασία νοσοκομειακών αποβλήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διαχείριση και επεξεργασία νοσοκομειακών αποβλήτων

Καραμανώλη, Παρασκευή
Καρτσιούνη, Αικατερίνη

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αποτύπωση της σωστής διαχείρισης και επεξεργασίας των ιατρικών αποβλήτων των Γενικών Νοσοκομείων Γρεβενών και Λαμίας καθώς και η καταγραφή των υγειονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από μία τυχόν ατελή και ακατάλληλη διαχείρισή τους. Η ανεπαρκής διαχείριση των αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες όπως ελλιπής νομοθεσία, απουσία στρατηγικού σχεδιασμού, υποτυπώδη εκπαίδευση και επιμόρφωση, έλλειψη σύγχρονων συστημάτων αποθήκευσης μεταφοράς και τελικής καταστροφής των υπολειμμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Νοσοκομειακά απόβλητα - Διαχείριση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.