Έρευνα για την ποιότητα παροχής υπηρεσιών συνεδριακού τουρισμού: η περίπτωση οργάνωσης συνεδρίων από φορείς και άλλους οργανισμούς στα ξενοδοχεία του Νομού Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Έρευνα για την ποιότητα παροχής υπηρεσιών συνεδριακού τουρισμού: η περίπτωση οργάνωσης συνεδρίων από φορείς και άλλους οργανισμούς στα ξενοδοχεία του Νομού Κοζάνης

Ζιώγου, Όλγα

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών του Συνεδριακού Τουρισμού, καθώς και την περίπτωση οργάνωσης συνεδρίων από φορείς και άλλους οργανισμούς στα ξενοδοχεία του Ν. Κοζάνης σε έναν όχι και τόσο ιδιαίτερα αναπτυγμένο συνεδριακό προορισμό της Ελληνικής περιφέρειας. Η διερεύνηση του θέματος πραγματοποιείται εφαρμόζοντας βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τον ορισμό και την σημασία του συνεδριακού τουρισμού, την οργάνωση και τους συντελεστές που συμμετέχουν σε αυτήν, την κατηγοριοποίηση των συνεδρίων, καθώς επίσης και τον τρόπο προώθησης τους. Η εργασία ολοκληρώνεται με τις προτάσεις μας και τα απαραίτητα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση και επεξεργασία όλων των αποτελεσμάτων που μερικά από αυτά είναι: Σημαντικός ρόλος για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού σ’ έναν τόπο είναι η διαθεσιμότητα των απαραίτητων υποδομών και υπηρεσιών. Η ποιότητα έχει ιδιαίτερη σημασία καθότι θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα περιορισμένη στις μέρες μας. Ο Νομός Κοζάνης φαντάζει ως μια πολύ καλή επιλογή τόπου, λόγω της γεωγραφικής του θέσης και των αρκετά καλών υποδομών στις ξενοδοχειακές μονάδες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχεία
Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.