Πειραματική μελέτη 3D φαινομένων σε 2D ροές

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2012 (EL)
Πειραματική μελέτη 3D φαινομένων σε 2D ροές

Βασιλειάδης, Ιωάννης

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η καταγραφή καθώς και η περιγραφή των τρισδιάστατων δομών οι οποίες λαμβάνουν χώρα πάνω σε μια αεροτομή σε διάφορες ταχύτητες και γωνίες πρόσπτωσης, καθώς επίσης και των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει η αστικοποίηση της ροής στην επιφάνεια της αεροτομής με σκοπό την ευκολότερη παρατήρηση και κατανόηση των τρισδιάστατων δομών. Η εργασία αυτή είναι το αποτέλεσμα έντονης προσπάθειας και συνεχούς μελέτης. Πρόκειται για πρωτότυπη πειραματική εργασία η οποία πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο αεροδυναμικής και ναυπηγικής του Ε.Μ.Π και πιο συγκεκριμένα στην αεροσήραγγα του εργαστηρίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Αεροναυπηγική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.