Μελέτη βιωσιμότητας μονάδας αεριοποίησης ελαιοπυρήνων: ενέργεια από πυρηνόξυλο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μελέτη βιωσιμότητας μονάδας αεριοποίησης ελαιοπυρήνων: ενέργεια από πυρηνόξυλο

Παπαναστασίου, Γεώργιος

Σκοπός της συγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης είναι η προκαταρκτική εξέταση της οικονομικής βιωσιμότητας μιας μονάδας παραγωγής ενέργειας με πρώτη ύλη το πυρηνόξυλο. Η προς μελέτη μονάδα επρόκειτο να εγκατασταθεί στο νησί της Λέσβου και υπολογίζεται να καλύψει το 2% των απαιτήσεων του νησιού σε ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και ένα ποσοστό των αναγκών για θέρμανση. Η δυναμικότητα της μονάδας καθορίστηκε ίση με 750kW ηλεκτρικής και 3500kW θερμικής ενέργειας -με βάση τη χρησιμοποιούμενη μονάδα αναφοράς ενώ θα απαιτεί για την τροφοδοσία της 2.600 tn πυρηνόξυλο ανά έτος. Το ύψος της εν λόγω επένδυσης υπολογίστηκε ίσο με 3.134.0006. Η τεχνολογία που επιλέχθηκε για την παραγωγή ενέργειας είναι η αεριοποίηση (αεριοποιητής τύπου downdraft gasifier) με χρήση κινητήρων diesel και otto για την παραγωγή ενέργειας. Με βάση τα υπολογιζόμενα οικονομικά κριτήρια (R01=0,020 PΟT=10yr και V=-410.0006), προκύπτει ότι η μονάδα δεν είναι οικονομικά βιώσιμη, και επομένως δεν προτείνεται η περαιτέρω μελέτη της.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομάζα, Ενέργεια από
Μελέτες σκοπιμότητας
Ελιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.