Αποτελεσματικός σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης αρμόδιων στελεχών στις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης: η περίπτωση των Ο.Τ.Α. Νομου Πέλλας και Ημαθίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αποτελεσματικός σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης αρμόδιων στελεχών στις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης: η περίπτωση των Ο.Τ.Α. Νομου Πέλλας και Ημαθίας

Γεωργοπούλου, Παρασκευή
Τομασέκ, Παναγιώτα

Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου μεθοδολογίας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των αρμοδίων στελεχών στις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο. Από την εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες της εργασίας διαπιστώθηκε ότι τα προγράμματα δράσεων δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας συμβάλλουν σημαντικά στην καλλιέργεια εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας με τους πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και σε άλλους τομείς. Οι αλλαγές που προβλέπει το νέο σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, «σχέδιο Καλλικράτης» ειδικότερα όσον αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη και η συνεχόμενη εξέλιξη του τομέα επικοινωνίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών δημιουργούν νέες επιμορφωτικές ανάγκες στο ανθρώπινο δυναμικό των οργανισμών αυτών. Οι υπάλληλοι του τομέα θεωρούν ότι ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα θα βελτιώσει την απόδοσή τους στην εργασία και στον νέο ρόλο που καλούνται να ανταπεξέλθουν δηλαδή της εξυπηρέτησης των πολιτών, των επιχειρήσεων και των φορέων. Από τη μελέτη της θεωρίας της εκπαίδευσης ενηλίκων, των μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας και της αξιολόγησης επιμορφωτικών προγραμμάτων επιλέξαμε το κατάλληλο είδος, τις κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία σύμφωνα με τις ανάγκες και το σκοπό του προγράμματος. Η πρότασή μας είναι ένα μοντέλο που περιλαμβάνει την ασύγχρονη τηλεεκπαίδευση σε συνδυασμό με κάποιες εκπαιδευτικές συναντήσεις. Οι βασικές εκπαιδευτικές ενότητες αφορούν στην επικοινωνία του φορέα με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους διαφόρους φορείς καθώς και στην επικοινωνία στο εσωτερικό του.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Τοπική αυτοδιοίκηση
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.