Η χρήση επεξεργασμένου υγρού απόβλητου για γεωργική άρδευση καλλιεργειών στο Νομό Λάρισας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η χρήση επεξεργασμένου υγρού απόβλητου για γεωργική άρδευση καλλιεργειών στο Νομό Λάρισας

Κόμη, Βασιλική
Νάρη, Ευτυχία

Σε πολλές χώρες η ανάγκη για ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων γίνεται επιτακτική για την προστασία του περιβάλλοντος, την αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας και φυσικά για την αστική και τουριστική ανάπτυξη. Η ανόρυξη χιλιάδων γεωτρήσεων, η έλλειψη μεγάλων συλλογικών αρδευτικών έργων και κυρίως η επέκταση των αρδεύσεων είχαν δυσμενείς επιπτώσεις στα υπόγεια αλλά και στα επιφανειακά νερά της Θεσσαλίας. Τα αντικείμενα αυτής της μελέτης είναι να εξεταστεί η ποιότητα του υγρού απόβλητου, η αντίληψη των αγροτών και η ενδεχόμενη επέκταση της άρδευσης του εδάφους του Νομού Λάρισας με επεξεργασμένο υγρό απόβλητο από τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της Λάρισας. Η έρευνα περιλαμβάνει χρονολογική ποιότητα του υγρού απόβλητου από το 1998 έως το 2004, ώστε να εξακριβωθεί η καταλληλότητα του νερού για άρδευση εδάφους και ένα ερωτηματολόγιο για να προσδιοριστεί η αντίληψη των αγροτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Υγρά απόβλητα
Άρδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.