Το πέρασμα της πολιτιστικής κληρονομιάς στο διαδίκτυο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Το πέρασμα της πολιτιστικής κληρονομιάς στο διαδίκτυο

Χατζηϊωαννίδου, Μαρία-Όλγα

Η εργασία αυτή είναι μία έρευνα σχετικά με την παρουσία και τις επιδόσεις των ιστοσελίδων των μουσείων στο διαδίκτυο. Το σύνολο των ιστοσελίδων των μουσείων που αποτελούν το δείγμα της έρευνας, επιλέχθηκε και κατηγοριοποιήθηκε βάση της γεωγραφικής θέσης του μουσείου και τον τύπο του μουσείου. Ο κύριος σκοπός που έπρεπε να επιλεχθεί το δείγμα κατά αυτούς τους τρόπους είναι για την συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση του. Μέσω της μεθόδου της ανάλυσης και αξιολόγησης των ιστοσελίδων, προκύπτουν κάποια αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά μέσα στο παρόν κείμενο.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτιστική κληρονομιά
Διαδίκτυο (Internet)
Μουσεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.