Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Αλουμίνιο, ανακύκλωση

Βαρακλής, Ιωάννης

Στην εργασία αυτή αναφέρουμε την παραγωγή του αλουμινίου και το αλουμίνιο γενικότερα, με σκοπό την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Παρουσιάζεται η ιστορία του αλουμινίου από τα αρχαία χρόνια μέχρι τη σύγχρονη εποχή και την αποδοχή του από την βιομηχανία, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Αναφέρουμε τις ιδιότητες του καθαρού αλουμινίου, τα κράματα του αλουμινίου και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και η χρήση και οι τομείς εφαρμογών τους. Επίσης αναφέρουμε την αντοχή τόσο του καθαρού αλουμινίου όσο και των κραμάτων του. Καταρχάς παρουσιάζουμε την παραγωγή του πρωτόχυτου αλουμινίου κατά την πρωτογενή παραγωγή αλουμινίου από αλουμίνα. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε την παραγωγή του δευτερόχυτου αλουμινίου και τις επεξεργασίες που αυτό υφίσταται. Οι επεξεργασίες αυτές αναλύονται παρακάτω και είναι οι εξής: α) πρώτη μεταποίηση, όπου αναλύουμε τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων έλασης και διέλασης, β) επιφανειακή επεξεργασία, που είναι το ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης μεταποίησης του αλουμινίου, όπου αναφέρουμε τις διαδικασίες τις, δηλαδή την ανοδίωση και την ηλεκτροστατική βαφή και γ) την δεύτερη μεταποίηση του αλουμινίου που είναι η παραγωγή των τελικών προϊόντων του δευτερόχυτου αλουμινίου. Στη συνέχεια αναλύουμε τις θερμικές κατεργασίες του αλουμινίου, τα κράματα που χρησιμοποιούνται στη διέλαση, οι εκπομπές του αλουμινίου καθώς και τους ρύπους κατά την δευτερογενή παραγωγή του αλουμινίου και τέλος το ενεργειακό του ισοζύγιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλουμίνιο
Ανακύκλωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.