Η εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (CMS) από μικρομεσαίες επιχειρήσεις – μελέτη περιπτώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (CMS) από μικρομεσαίες επιχειρήσεις – μελέτη περιπτώσεων

Χαλαμανδάρη, Ναταλία

Σκοπός της παρούσας εργασίας, αποτελεί η μελέτη του τρόπου χρησιμοποίησης των Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα εξεταστούν οι λόγοι που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα, καθώς και πώς αυτά συνεργάζονται με τα υπόλοιπα συστήματα της εταιρίας. Στην εργασία αυτή θα αναλυθούν τα συστήματα ανοιχτού κώδικα, γιατί αποτελούν μία οικονομική αλλά και καλή λύση για τις εταιρίες αυτές. Αρχικά θα μελετηθούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτών των συστημάτων και στη συνέχεια πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποφασίζουν για το ποιό από αυτά τα λογισμικά θα αποκτήσουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)
Επιχειρήσεις - Πληροφορική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.