Η αναπαράσταση του παιδιού στις τηλεοπτικές διαφημίσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η αναπαράσταση του παιδιού στις τηλεοπτικές διαφημίσεις

Δόβρη, Ελένη

Στην εργασία αυτή, υποστηρίχτηκε το θεωρητικό της πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο η διαφήμιση δημιουργεί ανάγκες στα πλαίσια ενός καταναλωτικού σχηματισμού, καλλιεργώντας μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο μήνυμα και στον παραλήπτη. Στο θεωρητικό πλαίσιο αναλύθηκε η διαφήμιση μέσα από τα ΜΜΕ, οι μορφές της, οι στόχοι της, τα είδη της, τα χαρακτηριστικά της, οι επιδράσεις και η αποτελεσματικότητά της. Μετά παρουσιάστηκε, ο ρόλος που παίζουν τα παιδιά στη διαφήμιση, η χρήση τους και οι επιδράσεις και οι αρνητικές επιπτώσεις που έχει η διαφήμιση σ’ αυτά. Ο ρόλος της διαφήμισης στα παιδιά είναι ιδιαίτερα σημαντικός και μάλιστα της τηλεοπτικής διαφήμισης, η οποία προβάλλει έναν κόσμο ιδιαίτερα εντυπωσιακό στα μάτια του παιδιού, το οποίο γοητεύεται από τις διαφημίσεις ταυτιζόμενο με τους ήρωες του. Η επιλογή του παιδιού στη διαφήμιση σχετίζεται με την αύξηση της αγοράς ενός προϊόντος. Παιδί-Διαφήμιση-Επίδραση-Τηλεόραση-Αγορά/Μάρκετινγκ είναι 5 λέξεις, που αποτυπώνουν το στόχο που επιχειρήθηκε να πραγματοποιηθεί μέσα από την εργασία. Τα κύρια συμπεράσματα αυτής της εργασίας είναι τα εξής: Μια διαφήμιση φτιάχνεται και εκμεταλλεύεται την παιδική αθωότητα για θέματα Μάρκετινγκ,

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.