Νέες τεχνολογίες και η χρήση τους για την προβολή Δήμων - Νομών. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής με την χρήση του director για την προβολή του Νομού Δράμας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Νέες τεχνολογίες και η χρήση τους για την προβολή Δήμων - Νομών. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής με την χρήση του director για την προβολή του Νομού Δράμας

Ζελελίδης, Μιχαήλ

Ο όρος «Πολυμέσα», σημαίνει “πολλαπλοί μεσολαβητές” μεταξύ της πηγής και του παραλήπτη της πληροφορίας ή “πολλαπλά μέσα” μέσω των οποίων η πληροφορία αποθηκεύεται, μεταδίδεται, παρουσιάζεται ή γίνεται αντιληπτή. ενώ ψηφιακά πολυμέσα είναι ο τομέας που ασχολείται με την ελεγχόμενη από υπολογιστή ολοκλήρωση κειμένου, γραφικών, ακίνητης ή κινούμενης εικόνας, ήχου και οποιουδήποτε άλλου μέσου ψηφιακής αναπαράστασης, αποθήκευσης, και επεξεργασίας της πληροφορίας. Οι Δήμοι ενθαρρύνουν την δημιουργία μια τέτοιας εφαρμογής, διότι μέσα από αυτήν γίνεται μια mini προβολή του έργου που έχει κάνει ο Δήμος με σκοπό την προσέλκυση πλήθος επισκεπτών. Οι επισκέπτες, με την σειρά τους θα ενισχύσουν την τοπική κοινωνία, αγοράζοντας προϊόντα. Για την πραγματοποίηση της εφαρμογής τα στάδια που ακολουθήθηκαν είναι τα ίδια με αυτά που ακολουθούν και οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών. Τα στάδια αυτά είναι η “Ανάλυση”, η “Σχεδίαση”, η “Ανάπτυξη”, ο “Έλεγχος” και η “Διανομή” της εφαρμογής. Για την δημιουργία της εφαρμογής έγινε η επεξεργασία εικόνων και συλλέχθηκαν τα απαραίτητα κείμενα.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.