Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή του δήμου Ασκίου με έμφαση στον πολιτισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή του δήμου Ασκίου με έμφαση στον πολιτισμό

Μυλωνά, Βαϊα

Το θέμα της εργασίας αυτής, είναι η ενασχόληση με μια νέα μορφή παρουσίασης της πληροφορίας, που συνδυάζει τη χρήση πολλών μέσων, τα πολυμέσα. Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη δημιουργία μιας τέτοιου είδους εφαρμογής, μιας πολυμεσικής εφαρμογής, για την προβολή του Δήμου Ασκίου με έμφαση στον πολιτισμό του. Αρχικά εξετάζεται η έννοια πολυμέσα, οι τρόποι χρήσεις τους σήμερα καθώς και η χρησιμότητά τους από τους δήμους. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύονται τα στάδια δημιουργίας μιας πολυμεσικής εφαρμογής, ενώ ταυτόχρονα περιγράφονται οι ενέργειες που έγιναν για την δημιουργία της παρούσας εφαρμογής. Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση της εφαρμογής περιγράφοντας την με εικόνες και γραπτό κείμενο, παρουσιάζοντας τις οθόνες, τις αφηγήσεις και τους τρόπους μετάβασης στην εφαρμογή. Ολοκληρώνεται με τα τελικά συμπεράσματα και προτάσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Πολιτιστική κληρονομιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.