Ηλεκτρονική δημοκρατία και πολιτική επικοινωνία: αμερικάνικη εξαίρεση ή παγκόσμια τάση;

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ηλεκτρονική δημοκρατία και πολιτική επικοινωνία: αμερικάνικη εξαίρεση ή παγκόσμια τάση;

Γιατράκου, Αικατερίνη

Ο σκοπός και το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να δώσει μια σαφή απάντηση στο ερώτημα εάν η ηλεκτρονική δημοκρατία και η πολιτική επικοινωνία αποτελούν αμερικανική εξαίρεση ή παγκόσμια τάση. Μέσα από την έρευνα γίνεται προσπάθεια ρεαλιστικής απεικόνισης της κατάστασης που επικρατεί παγκοσμίως, καταγράφοντας το υφιστάμενο καθεστώς τόσο στην Αμερική όσο και σε χώρες που ήδη εφαρμόζουν την ηλεκτρονική δημοκρατία ή που βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης τέτοιων εφαρμογών . Η υπόθεση εργασίας που θα στηριχτεί η παρούσα μελέτη βασίζεται στο ότι η ιστορία των πολιτισμών είναι γεμάτη με παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι η δημοκρατία και ειδικότερα οι εφαρμογές της, επηρεάστηκαν σε τεράστιο βαθμό από την χρήση και εφαρμογή των επιτευγμάτων της τεχνολογικής επανάστασης. Η ανακάλυψη και χρήση του τυπογραφείου τον 16ο αιώνα σηματοδότησε αλλαγές στην εφαρμογή δημοκρατικών διαδικασιών. Στα μέσα του 19ου αιώνα οι τεχνολογικές και βιομηχανικές καινοτομίες όπως ο σιδηρόδρομος και το ταχυδρομείο, άλλαξαν τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά ελαττώνοντας σημαντικό τον χρόνο με τον οποίο εφαρμόζονταν δημοκρατικές πρακτικές. Η ανάπτυξη της τηλεόρασης στις αρχές του 20ου αιώνα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα για το πώς η εχνολογία της επικοινωνίας άλ λαξε τον πρόσωπο της δημοκρατίας. Τελευταίο αλλά ιδιαίτερα σημαντικό, η ανακάλυψη και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου από τα τέλη του 20 ου αιώνα και ύστερα, αποτέλεσε το βαρόμετρο και το έναυσμα μια ς τελείως διαφορετικής προσέγγισης των δημοκρατι κών διαδικασιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς η αποστάσεις και κατά συνέπεια ο χρόνος εκμηδενίστηκε με αποτέλεσμα την ταχύτατη και αποτελεσματικότερη ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και εφαρμογών των αρχών και πρακτικών των δημοκρατικών αξιών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.