Εταιρική κοινωνική ευθύνη και δημόσιες σχέσεις: η περίπτωση της SHELL και της ΕΚΟ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη και δημόσιες σχέσεις: η περίπτωση της SHELL και της ΕΚΟ

Γκρίνια, Αθανασία

Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί τόσο η διερεύνηση του όρου της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε σχέση με τις δημόσιες σχέσεις όσο και η ανάλυση της πρακτικής εφαρμογής τους σε γνωστές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Το πρακτικό σκέλος θα εφαρμοστεί σε δύο εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών που είναι η SHELL και η ΕΚΟ. Οι τομείς που θα εξεταστούν έχουν να κάνουν με την κοινωνική ευθύνη που επιδεικνύουν σε θέματα όπως πολιτισμός, υγεία, εκπαίδευση κτλ.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Επιχειρηματική ηθική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.