Δημόσιες σχέσεις και προπαγάνδα: δύο όψεις του ιδίου νομίσματος ή δύο έννοιες αντίθετες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Δημόσιες σχέσεις και προπαγάνδα: δύο όψεις του ιδίου νομίσματος ή δύο έννοιες αντίθετες

Γιδά, Βασιλική

Σκοπός της πτυχιακής αυτής αποτελεί ο συσχετισμός των εννοιών των Δημοσίων Σχέσεων και της Προπαγάνδας. Μάλιστα, επιχειρείται η διαπίστωση της διαφορετικότητας ή μη των δύο όρων. Συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι οι εξής: Καταγραφή των επιμέρους πτυχών του ζητήματος, κατανόηση της έννοιας των Δημοσίων Σχέσεων, κατανόηση της έννοιας της προπαγάνδας, συσχετισμός των δύο παραπάνω εννοιών, ομοιότητες και διαφορές προπαγάνδας και δημοσίων σχέσεων. Για τη διεκπεραίωση της εργασίας αυτής χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενή στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις δημοσιεύσεις ξένου και ελληνικού (έντυπου ή ηλεκτρονικού) τύπου, καθώς επίσης κι από μια πλειάδα εκδόσεων γύρω από τις δημόσιες σχέσεις και την προπαγάνδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.