Ευρωπαϊκός πολιτισμός ή η Ευρώπη των πολιτισμών; μια απόπειρα αποτίμησης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οπτικοακουστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον πολιτισμό

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Ευρωπαϊκός πολιτισμός ή η Ευρώπη των πολιτισμών; μια απόπειρα αποτίμησης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οπτικοακουστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον πολιτισμό

Ελευθεριάδου, Αθανασία

Στην εργασία αυτή θα αναλυθεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων. Θα γίνει μια αναλυτική αναφορά σε όλα τα προγράμματα που υιοθετήθηκαν και μια αποτίμηση των προγραμμάτων αυτών. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει προσπάθεια να κατανοηθεί η σημασία του πολιτισμικού τομέα και την πρόοδο που έχει συντελεστεί στον τομέα αυτό. Στην εργασία αυτή κρίθηκε απαραίτητο, για την καλύτερη ανάλυση του θέματος, ο διαχωρισμός της σε δύο μέρη: σε ένα θεωρητικό και σε ένα ερευνητικό. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας που αναλύει τις βασικές έννοιες της εθνικής ταυτότητας, της πολιτισμικής ταυτότητας και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει το ερευνητικό σκέλος της εργασίας. Εκεί παρουσιάζονται οι δράσεις και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στον πολιτισμό, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, του πολιτιστικού αγαθού, αλλά και των οπτικοακουστικών μέσων. Αναλύονται ουσιαστικά οι βάσεις για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική πολιτισμού και η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στα κράτη μέλη, με μια μεγαλύτερη αναφορά στην περίπτωση της Ελλάδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτιστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)