Ευρωπαϊκός πολιτισμός ή η Ευρώπη των πολιτισμών; μια απόπειρα αποτίμησης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οπτικοακουστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον πολιτισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ευρωπαϊκός πολιτισμός ή η Ευρώπη των πολιτισμών; μια απόπειρα αποτίμησης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οπτικοακουστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον πολιτισμό

Ελευθεριάδου, Αθανασία

Στην εργασία αυτή θα αναλυθεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων. Θα γίνει μια αναλυτική αναφορά σε όλα τα προγράμματα που υιοθετήθηκαν και μια αποτίμηση των προγραμμάτων αυτών. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει προσπάθεια να κατανοηθεί η σημασία του πολιτισμικού τομέα και την πρόοδο που έχει συντελεστεί στον τομέα αυτό. Στην εργασία αυτή κρίθηκε απαραίτητο, για την καλύτερη ανάλυση του θέματος, ο διαχωρισμός της σε δύο μέρη: σε ένα θεωρητικό και σε ένα ερευνητικό. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας που αναλύει τις βασικές έννοιες της εθνικής ταυτότητας, της πολιτισμικής ταυτότητας και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει το ερευνητικό σκέλος της εργασίας. Εκεί παρουσιάζονται οι δράσεις και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στον πολιτισμό, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, του πολιτιστικού αγαθού, αλλά και των οπτικοακουστικών μέσων. Αναλύονται ουσιαστικά οι βάσεις για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική πολιτισμού και η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στα κράτη μέλη, με μια μεγαλύτερη αναφορά στην περίπτωση της Ελλάδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτιστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.