Ο βαθμός υιοθέτησης συστημάτων διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ο βαθμός υιοθέτησης συστημάτων διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Ζώτου, Αλεξάνδρα

Μέσα από την παρακάτω εργασία τονίζεται ιδιαίτερα στο πρώτο κεφάλαιο η σχέση και η εφαρμογή των συστημάτων αυτών στις τουριστικές επιχειρήσεις και προβάλλεται η άμεση βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τη σύγκριση με τα παλαιότερα χρόνια. Στο δεύτερο κεφάλαιο αποσαφηνίζεται η έννοια και οριοθετείται η λειτουργία των συστημάτων αυτών, ενώ παρουσιάζονται τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία από τη χρήση τους. Δεν αποκλείεται βέβαια και η αποτυχία χρήσης των εν λόγω συστημάτων και ορίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποδοτική λειτουργία τους. Αναφέρεται επίσης η σύνδεση των ERP με τα CRM. Το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής αναφέρονται οι απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να καταστεί κατανοητή η εφαρμογή και η χρήση των νέων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων στα ξενοδοχεία. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθεται ένα παράδειγμα χρήσης των συστημάτων των CRM από μια ξενοδοχειακή μονάδα που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τέλος, προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα από την εφαρμογή των συστημάτων αυτών σε ορισμένα ξενοδοχεία.

Thesis
NonPeerReviewed

Πελατειακές σχέσεις
CRM (Customer relationship management)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.