Στρατηγικές e-marketing ελληνικών επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών: περιπτωσιακές μελέτες Γερμανού και Vodafone

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Στρατηγικές e-marketing ελληνικών επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών: περιπτωσιακές μελέτες Γερμανού και Vodafone

Ιωαννίδου, Άννα
Ιορδανίδου, Χρυσοβαλάντω

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών του διαδικτυακού Marketing και των στρατηγικών που ακολουθούνται για την διαμόρφωση του από την μεριά των ελληνικών επιχειρήσεων. Ακόμη προβαίνουμε στην καταγραφή και ανάλυση των στρατηγικών που έχουν καθιερώσει οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα ο Όμιλος Γερμανός και η Vodafone. Για την επίτευξη της συγκεκριμένης μελέτης πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω της έντυπης και διαδικτυακής βιβλιογραφίας με σκοπό την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην εκπόνηση της έρευνας βοήθησαν τα στοιχεία που περιλαμβάνουν τα sites των συγκεκριμένων εταιρειών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το διαδικτυακό marketing φαίνεται πως κερδίζει συνέχεια έδαφος στις προτιμήσεις τόσο των πελατών όσο και των επιχειρήσεων. Για να πετύχει μία επιχείρηση τους στόχους της, οφείλει να διαμορφώσει ένα καλό διαδικτυακό επιχειρησιακό μοντέλο, το οποίο δεν θα εμπεριέχει τα βασικά συστατικά, αλλά θα περιλαμβάνει αξιόπιστες διασυνδέσεις μεταξύ αυτών και του περιβάλλοντός του.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Τηλεπικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.