Αποτύπωση της ελληνικής αγοράς πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης για εμπορική διαχείριση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Αποτύπωση της ελληνικής αγοράς πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης για εμπορική διαχείριση

Νασιόπουλος, Δημήτριος

Στην παρούσα εργασία παρατίθεται η ιστορική αναδρομή των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης με απώτερο σκοπό την κατανόηση του σκοπού της δημιουργίας τους και τις ανάγκες που κλήθηκαν να καλύψουν την τελευταία 50ετία. Γίνεται εστίαση στα Π.Σ.Δ. για Εμπορική Διαχείριση. Παρουσιάζονται, σε δύο πίνακες, οι περισσότερες ελληνικές εταιρείες, τόσο υλοποίησης, όσο και εμπορίας Π.Σ.Δ για Ε.Δ.. Επιλέχθηκαν ορισμένες από αυτές τις εταιρείες και γίνεται παρουσίαση του εταιρικού τους προφίλ έτσι ώστε να αναδειχθεί το δυναμικό τους, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχουν, το μέγεθος των πελατών τους, η γεωγραφική τους διασπορά, καθώς και το τεχνολογικό τους επίπεδο. Εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τις δύο παραπάνω ομάδες εταιρειών. Στη συνέχεια, παρατίθενται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των Π.Σ.Δ. για Ε.Δ.. Αποτυπώνεται, σε πίνακα που παρατίθεται, ανά κλάδο των ελληνικών επιχειρήσεων, η χρήση χαρακτηριστικών Π.Σ.Δ για Ε.Δ. ή ERP. Γίνεται επιλογή ορισμένων εφαρμογών και οι χρήστες τους τα αξιολογούν σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής τους. Δίδεται μία συνοπτική ανασκόπηση της διαδικασίας επιλογής ενός Π.Σ.Δ. εκ μέρους μιας από των εταιρειών. Τέλος, διαπιστώνεται η επίδραση των νέων τεχνολογιών στην εξέλιξη των Π.Σ.Δ. για Ε.Δ. στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Επίσης αναγνωρίζεται η κυριαρχία των ελληνικών εταιρειών υλοποίησης και εμπορίας Π.Σ.Δ. για Ε.Δ. και ERP, τόσο στην ελληνική αγορά, όσο και στις γειτονικές αγορές.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.