Το εθνικό σχέδιο προβολής των ελληνικών προϊόντων στη διεθνή αγορά και η ανταγωνιστικότητά τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το εθνικό σχέδιο προβολής των ελληνικών προϊόντων στη διεθνή αγορά και η ανταγωνιστικότητά τους

Μπιρμπίλης, Κωνσταντίνος

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αξιολογήσει τις ελληνικές εξαγωγικές επιδόσεις κατά την περίοδο 2000-2012. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι πολύ λεπτομερή όσον αφορά τα προϊόντα που περιλαμβάνονται και τις αγορές που καλύπτονται και αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Δεδομένου του ανταγωνισμού των ελληνικών εξαγωγών - καθώς οι εξαγωγές σε άλλες αναπτυγμένες οικονομίες στις διεθνείς αγορές σε χώρες όπως η Κίνα- η ελληνική εξαγωγή απόδοση μπορεί να θεωρηθεί μάλλον ικανοποιητική. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του '90, η γεωγραφική διάρθρωση των αγορών προορισμού για τις ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν σημαντική αλλαγή. Το μερίδιο των αγορών της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου- Μέσης Ανατολής στις αγορές στο σύνολο των εξαγωγών αυξήθηκε. Αυτή η αλλαγή είχε θετική επίδραση στο μερίδιο της ελληνικής αγοράς. Επιπλέον, η τεχνολογική ένταση των ελληνικών εξαγωγών μπορεί να βελτιωθεί, καθώς τα προϊόντα μέσης και υψηλής τεχνολογίας αντιπροσωπεύουν μια αύξηση του μεριδίου του συνόλου των εξαγωγών. Επιπλέον, η αλλαγή στην εξειδίκευση των εμπορευμάτων των εξαγωγών συνέβη κυρίως σε νέες αγορές, όπως αυτές της ΝΑ Ευρώπης. Ωστόσο, μια περαιτέρω βελτίωση προς αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητη, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η διεθνής ζήτηση για τα ταχέως αναπτυσσόμενα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, η δομή των εξαγωγών από άποψη ποικιλίας και ποιότητας των προϊόντων είναι μεταξύ των κύριων παραγόντων που περιορίζουν τις εξαγωγικές επιδόσεις. Όσον αφορά την εξειδίκευση, οι ελληνικές εξαγωγές παρέμειναν επικεντρώθηκε σε χαμηλά και μεσαίας τεχνολογίας προϊόντα κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Το 2000, το 66% των προϊόντων έδειξαν συγκριτικά μειονεκτήματα, ενώ στο τέλος της περιόδου η πλειοψηφία των εξαγόμενων προϊόντων παρουσίασε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Τέλος, η ανταγωνιστικότητα των τιμών των ελληνικών εξαγωγών φαίνεται να είναι μάλλον περιορισμένη. Επομένως, είναι αναγκαίο να εξεταστεί το ενδεχόμενο πρόσθετων παραγόντων, εκτός των τιμών, που θα μπορούσαν να αυξήσουν τη συνολική ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Μάρκετινγκ
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.