Οργάνωση και διοίκηση του μοναστηριακού και εμπορικού τουρισμού στην Ελλάδα για τους ξένους τουρίστες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Οργάνωση και διοίκηση του μοναστηριακού και εμπορικού τουρισμού στην Ελλάδα για τους ξένους τουρίστες

Λαγιοπούλου, Δήμητρα

Αντικείμενο, λοιπόν, της παρούσας αποτελεί η οργάνωση και διοίκηση του μοναστηριακού και εμπορικού τουρισμού στην Ελλάδα για τους ξένους τουρίστες. Ενόψει των παραπάνω, η δομή της εργασίας διαμορφώνεται ως ακολούθως: Στο Κεφάλαιο 1 προσεγγίζεται η έννοια της ανάπτυξης και οργάνωσης του μοναστηριακού και εμπορικού τουρισμού στην Χώρα μας. Ειδικότερα, παρατίθενται η διάρθρωση και οι δυνατότητες του μοναστηριακού τουρισμού στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα αναλύεται η διάρθρωση και αγορά του εμπορικού τουρισμού στο εγχώριο τοπίο. Το Κεφάλαιο 2 άπτεται της εξέτασης της διοίκησης και των προοπτικών του μοναστηριακού και εμπορικού τουρισμού στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η διοίκηση των ταξιδιών μοναστηριακού τουρισμού, καθώς επίσης των ταξιδιών εμπορικού τουρισμού ξένων τουριστών στην Ελλάδα. Το εν λόγω Κεφάλαιο καταλήγει με τη μελέτη των προοπτικών ανάπτυξης και προσέλκυσης ξένων τουριστών μοναστηριακού και εμπορικού τουρισμού στην Ελλάδα. Τέλος, στα Συμπεράσματα επιχειρείται μια σύντομη επισκόπηση των βασικών θέσεων της παρούσας εργασίας και διατυπώνονται αξιολογικές κρίσεις και προτάσεις για το μέλλον του μοναστηριακού και εμπορικού τουρισμού στον τόπο μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εναλλακτικός τουρισμός
Τουρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.