Διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό και οι βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπισή τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό και οι βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπισή τους

Πετκάκη, Αθηνά-Αναστασία

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της σημασίας διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό. Ο τουρισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία όλων των Ευρωπαϊκών και μη χωρών-κρατών σε διεθνές επίπεδο, και αυτό γιατί είναι πολύτιμη πηγή συναλλάγματος. Το τουριστικό προϊόν προωθείται από τα μέλη του κλάδου, τους καταναλωτές και τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις προς όφελος τους και κατά συνέπεια δημιουργούνται πολλές κρίσεις. Σκοπός, λοιπόν της εργασίας είναι να παρουσιάσει την διαχείριση αυτών των κρίσεων. Αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο η έννοια και η σημασία της τουριστικής κρίσης, τα χαρακτηριστικά της καθώς και η κατηγοριοποίηση των τουριστικών κρίσεων σε ελλαδικό και διεθνές επίπεδο, τονίζοντας τις κύριες κρίσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο, που αποτελεί και τον «στύλο» της εργασίας είναι η διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό, καθώς και ο χειρισμός της διαχείρισης κρίσεων και η διοικητική αντιμετώπιση της. Επίμαχο σημείο της στο κεφάλαιο είναι το σημείο που αναφέρεται στις βασικές αρχές αντιμετώπισης και η πρόληψη, προετοιμασία και αποτροπή των κρίσεων καθώς και τα προγράμματα αντιμετώπισης κρίσεων. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στις μελέτες περιπτώσεων του τουρισμού, αυτές είναι οι τέσσερις περιπτώσεις από τις σημαντικότερες τόσο σε διεθνή όσο και εγχώριο επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός
Διαχείριση κινδύνου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.