Η ελληνική αναπτυξιακή βοήθεια ως μοχλός προώθησης των ελληνικών εξαγωγών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η ελληνική αναπτυξιακή βοήθεια ως μοχλός προώθησης των ελληνικών εξαγωγών

Γρυλλάκη, Ανδρονίκη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δούμε την Ελλάδα μέσα από την αναπτυξιακή της δράση, καθώς επίσης και την πορεία της μέχρι αυτή τη στιγμή. Στόχος είναι να κατανοήσουμε για ποιους λόγους δίνετε η βοήθεια, που στοχεύει αλλά και πώς επηρεάζει της εξαγωγές της χώρας. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρονται κάποια γενικά χαρακτηριστικά για την αναπτυξιακή βοήθεια. Όπως σε ποιους οργανισμούς είναι μέλος η Ελλάδα, τον ορισμό της αναπτυξιακής βοήθειας και μια μικρή ιστορική ανασκόπηση. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται σε αυτό το κεφάλαιο πόσο σημαντική είναι η αναπτυξιακή βοήθεια για την Ένωση. Επίσης υπάρχει αναφορά σε διεθνείς διασκέψεις για την ανάπτυξη. Και στους στόχους της Χιλιετίας που έχει θέσει ο Ο.Η.Ε.. Στο τρίτο κεφάλαιο φαίνεται η Ελληνική αναπτυξιακή βοήθεια. Υπάρχουν αναφορές για το πώς και από ποιόν συντονίζεται, ποιους αφορά και με ποια κριτήρια δίνεται. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται ο τρόπος που επηρεάζει τις Ελληνικές εξαγωγές η Αναπτυξιακή Βοήθεια. Βάσει στατιστικών αλλά και σε σύγκριση με προηγούμενα έτη ποια είναι η πορεία των ελληνικών εξαγωγών. Και στο τελευταίο κεφάλαιο έχουμε τα συμπεράσματα που προκύπτουν βάσει των στοιχείων που παραθέτονται στα προηγούμενα κεφάλαια της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αναπτυξιακός προγραμματισμός
Εξαγωγές - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.