Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ετήσιων συμφωνητικών προμήθειας στο σύστημα μηχανογράφησης SAP της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ετήσιων συμφωνητικών προμήθειας στο σύστημα μηχανογράφησης SAP της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ

Παππάς, Ιωάννης

Αντικείμενο της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση των ενεργειών και αποτελεσμάτων κατά τη φάση της Μηχανοργάνωσης του Τμήματος Προμηθειών της Εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και σχετικά με την εφαρμογή: 1. Συστήματος Αναπαραγγελίας. Συστήματος Διαχείρισης Ετήσιων Συμφωνητικών Προμήθειας. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά: στην ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, στην παρουσίαση της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.. Στο δεύτερο και τρίτο μέρος της εργασίας, παρουσιάζονται αντίστοιχα: η εφαρμογή του Συστήματος Αναπαραγγελίας για τα είδη που υπάρχουν στο Απόθεμα των Αποθηκών της Εταιρίας, στο Σύστημα Μηχανογράφησης SAP, η εφαρμογή της Διαχείρισης Ετήσιων Συμβολαίων Προμήθειας για τα είδη Αποθέματος, στο Σύστημα Μηχανογράφησης SAP. Στο τέταρτο μέρος παρατίθενται: η αξιολόγηση των πρώτων αποτελεσμάτων των παραπάνω εφαρμογών και παρατηρήσεις και συμπεράσματα που εξήχθησαν κατά την εκπόνηση της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μηχανοργάνωση - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.