Τρόποι ανάπτυξης και διεθνούς δραστηριοποίησης: η περίπτωση της εταιρείας Deka Nuts ΑΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Τρόποι ανάπτυξης και διεθνούς δραστηριοποίησης: η περίπτωση της εταιρείας Deka Nuts ΑΕ

Κατσιλάκη, Ειρήνη- Μαρία

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να αναλύσει τους τρόπους ανάπτυξης και διεθνούς δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων. Προσπαθεί να διερευνήσει τους παράγοντες εκείνους που στρέφουν τις επιχειρήσεις στην διεθνοποίηση. Μετά από λεπτομερή μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, παρουσιάζονται συνοπτικά τα θεωρητικά μοντέλα που μπορεί να υιοθετήσει η κάθε επιχείρηση για την επιτυχή εξαγωγική επέκταση μιας επιχείρησης καθώς και τους κινδύνους που ενέχει η δραστηριοποίηση τους σε ξένες αγορές. Παρουσιάζονται όλοι οι πιθανοί τρόποι ανάπτυξης- επέκτασης των επιχειρήσεων, εστιάζοντας κυρίως στις εξαγωγές, διότι είναι ο απλούστερος, οικονομικός, ασφαλές και ποιο διαδεδομένος τρόπος επέκτασης των επιχειρήσεων και κυρίως τώρα, την εποχή που όλα είναι «ρευστά», λόγω της οικονομικής κρίσης. Στην μελέτη αυτή παρουσιάζεται η εταιρεία DEKA NUTS Α.Ε., η οποία είναι μια σχετικά μια μικρού μεγέθους επιχείρηση, η οποία παρά το μέγεθος της, ακολουθώντας κάποιες στρατηγικές μπόρεσε να επιτύχει στην διεθνή αγορά, αποκτώντας οφέλη, παρά τις συνθήκες που επικρατούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Ελληνικές επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.