Ο ρόλος των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και των ενώσεων καταναλωτών στην προστασία του καταναλωτή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ο ρόλος των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και των ενώσεων καταναλωτών στην προστασία του καταναλωτή

Πανταλού, Μαρία

Σκοπός της εργασίας είναι να προβάλλει τα οφέλη που απορρέουν από την πιστοποίηση της ποιότητας, τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (εργαζόμενοι) όσο και στο εξωτερικό της, δηλαδή τον ίδιο τον καταναλωτή. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη μελέτη, προκύπτει ότι μια επιχείρηση για να διατηρηθεί στην αγορά θα πρέπει να διαθέτει υψηλής ποιότητας προϊόντα και να εφαρμόζει συστήματα διασφάλισης ποιότητας, τα οποία με την ασφάλεια που θα παρέχουν, θα ανεβάσουν την επιτυχία της επιχείρησης και σε διεθνή επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτές - Προστασία
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.