Το εθνικό σχέδιο εξωστρέφειας και τα προγράμματα στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το εθνικό σχέδιο εξωστρέφειας και τα προγράμματα στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων

Τσιλιγκίρης, Χαράλαμπος

Η εργασία αυτή παρουσιάζει το εθνικό σχέδιο εξωστρέφειας της Ελλάδας και πως αυτό θα πραγματοποιηθεί, καθώς και τα προγράμματα στήριξής τα οποία είναι αναγκαία για την προώθηση και προβολή των εθνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού, στηριζόμενη σε στοιχεία της τελευταίας πενταετίας. Αναφέρεται αρχικά στην έννοια του όρου εξωστρέφειας καθώς και στην σημασία της για το ελληνικό κράτος και συνεχίζει με την ανάλυση των ελληνικών επιχειρήσεων και πως αυτές έχουν επηρεαστεί από των παράγοντα παγκοσμιοποίηση. Στην συνέχεια παρουσιάζεται η ιστορική αναδρομή δείχνοντας την άνοδο των εξαγωγών από 14.675,3 δις ευρώ που ήταν το έτος 2009 (έτος κατάρρευσης της οικονομίας από το ξέσπασμα της κρίσης) και πώς έφτασε σταδιακά στα 26,7 δις ευρώ στα τέλη του 2012. Στην συνέχεια του δευτέρου κεφαλαίου παρουσιάζονται η αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος όπως είναι η απουσία οράματος, έλλειψη συντονισμού αλλά και εμπόδια όπως γραφειοκρατία, ασαφές νομοθετικό πλαίσιο, και πώς αυτές λειτουργούν αντιστρόφως ανάλογα και πλήττουν την εξαγωγική προσπάθεια των επιχειρήσεων. Συνεχίζοντας αναφερόμαστε στο στρατηγικό σχέδιο της χώρας, το οποίο είναι το πρώτο κομμάτι της ουσίας της εργασίας, με τα μοντέλα ανάπτυξης, τον ρόλος του marketing στην ανάδειξη της εξωστρέφειας, η δημιουργία ενιαίου φορέα εξωστρέφειας κ.α. Περνώντας στο τρίτο και στο τέταρτο κεφάλαιο βλέπουμε τις προτάσεις του ΣΕΒΕ και ΠΣΕ για την ανάδειξη τις εξωστρέφειας και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί. Τέλος αναφερόμαστε στο δεύτερο καίριο σημείο της εργασίας που είναι τα χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία είναι αναγκαία για την ανάδειξη τις ελληνικής εξωστρέφειας και την στήριξη των εξωστρεφών επιχειρήσεων, τα οποία προέρχονται είτε από χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Ελληνικές Τράπεζες είτε από Ευρωπαϊκά προγράμματα για την στήριξη των εξαγωγών όπως τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρήσεις - Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.