Τα οικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας σήμερα και προτάσεις για τη βελτίωση τους: ΑΕΠ, εισαγωγές, εξαγωγές, δημοσιονομικό έλλειμμα, δημόσιο χρέος κλπ.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Τα οικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας σήμερα και προτάσεις για τη βελτίωση τους: ΑΕΠ, εισαγωγές, εξαγωγές, δημοσιονομικό έλλειμμα, δημόσιο χρέος κλπ.

Χασαπίδης, Βασίλειος

Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει τα βασικά οικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας σήμερα και μέσα από την ανάλυση τους να εξάγει συμπεράσματα ως προς την κατεύθυνση των πολιτικών που πρέπει να ασκηθούν ώστε να βελτιωθούν. Η διαμόρφωση ωστόσο αυτών των μεγεθών είναι μια δυναμική διαδικασία και συνεπώς η στατική τους ανάλυση δεν θα εξυπηρετούσε τους σκοπούς της εργασίας εάν δεν συνδυάζονταν με την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών. Η διάρθρωση και το περιεχόμενο της εργασίας εξυπηρετεί τον στόχο αυτό. Συνεπώς, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια ανάλυση της συσσώρευσης του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους στην ελληνική οικονομία καθώς και των αναγκαίων μέτρων για την δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας μέσω μιας εκτεταμένης προσαρμογής. Το τρίτο κεφάλαιο μελετά τις προοπτικές μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας και τον νέο μοντέλο ανάπτυξης που απαιτείται προς την κατεύθυνση αυτή. Το τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει τις μακροοικονομικές ισορροπίες που δημιουργεί το ελλειμματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ενώ το πέμπτο κεφάλαιο αναλύει την αγορά εργασίας στην δύσκολη τρέχουσα συγκυρία αλλά και κάποια από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Ο ρόλος των άμεσων ξένων επενδύσεων στην ελληνική οικονομία εξετάζεται στο έκτο κεφάλαιο, ενώ το τελευταίο κεφάλαιο ανακεφαλαιώνει τα προηγούμενα και εξάγει τα βασικά συμπεράσματα της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία - Δημόσιος Τομέας - Ελλάδα
Δημόσιο χρέος
Μακροοικονομική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.