Η εφαρμογή των δημοσίων σχέσεων στα Τ.Ε.Ι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Η εφαρμογή των δημοσίων σχέσεων στα Τ.Ε.Ι

Σπανός, Ευάγγελος-Αντώνιος

Τα T.E.l. όλης της χώρας επιτελούν ένα αξιόλογο έργο όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα και αυτό φαίνεται από εκτιμήσεις του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν και τον μοναδικό δίαυλο, αν εξαιρέσουμε τα μεταπτυχιακά, για την καθιέρωση του ονόματος του Τ.Ε.Ι. στο εξωτερικό. Είναι άμεση λοιπόν η ανάγκη για όσο το δυνατόν καλύτερη ανάπτυξη των Δημοσίων Σχέσεων στη λειτουργία των Τ.Ε.Ι. Απαραίτητο κρίνεται να συνεχιστεί αυτό το έργο με οποιαδήποτε βελτίωση απαιτείται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που είναι η ύπαρξη Τ.Ε.Ι. περισσότερο λειτουργικών, αλλά και μια καλύτερη προβολή της χώρας μας και των εκπαιδευτικών της ιδρυμάτων στο εξωτερικό.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Τριτοβάθμια εκπαίδευση - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.