Η ανάπτυξη των τραπεζοασφαλίσεων ως νέο χρηματοοικονομικό προϊόν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2013 (EL)
Η ανάπτυξη των τραπεζοασφαλίσεων ως νέο χρηματοοικονομικό προϊόν

Τασιούλης, Παναγιώτης

Η εργασία αυτή παρουσιάζει στοιχεία όσον αφορά την ανάπτυξη των τραπεζοασφαλίσεων ως νέο χρηματοοικονομικό προϊόν στηριζόμενη σε στοιχεία προερχόμενα από βιβλία αλλά και το διαδίκτυο. Δίνεται έμφαση στην χρονική εξέλιξη του θεσμού των τραπεζοασφαλίσεων, στο τι είναι αλλά και στους λόγους που αναπτύχθηκαν. Επίσης γίνεται αναφορά για το μέγεθος που έχουν πάρει οι τραπεζοασφαλίσεις στην Ελλάδα και σε σύγκριση με άλλες χώρες, αλλά και το πώς επηρεάστηκαν από την οικονομική κρίση. Επιπλέον γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τραπεζοασφαλίσεων, όπως και στις προοπτικές αυτών. Τέλος, παρουσιάζονται τα διάφορα συμπεράσματα που προέκυψαν από την όλη συλλογή των στοιχείων αυτών. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της αγοράς των τραπεζοασφαλίσεων από τις μορφές συνεργασίας, τι είναι μέχρι τα προϊόντα και τα δίκτυα διανομής που την απαρτίζουν. Στο δεύτερο γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη των τραπεζοασφαλίσεων στην Ελλάδα και δίνονται κάποια οικονομικά μεγέθη. Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται πλεονεκτήματα μειονεκτήματα και προοπτικές.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλιση
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Ασφαλιστικές εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.