Πώληση με παρακράτηση κυριότητας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2003 (EN)
Πώληση με παρακράτηση κυριότητας

Λιάνας, Παύλος

Ξεκινώντας με την έννοια της πώλησης, αυτή νοείται με τη σύμβαση, σύμφωνα με την οποία, ο ένας συμβαλλόμενος, ο πωλητής, αναλαμβάνει να μεταβιβάσει στον άλλο συμβαλλόμενο, τον αγοραστή, την κυριότητα ενός πράγματος ή ένα δικαίωμα και, εάν το αντικείμενο της πώλησης είναι πράγμα, να το παραδώσει σ' αυτόν, ενώ ο αγοραστής αναλαμβάνει να καταβάλλει στον πωλητή, το συμφωνημένο τίμημα. Από την έννοια αυτή προκύπτει ότι η πώληση διαρθρώνεται στον ΑΚ σε σύμβαση ενοχική, υποσχετική και αμφοτεροβαρή. Ενοχική από την άποψη ότι με την πώληση δημιουργούνται ταυτόχρονα ενοχικά δικαιώματα και υποχρεώσεις και από τις δύο πλευρές των συμβαλλομένων. Υποσχετική από την άποψη ότι με την πώληση δε δημιουργούνται αλλαγές στις εμπράγματες σχέσεις των δυο πλευρών, δηλαδή μεταβίβαση της κυριότητας του πράγματος ή του δικαιώματος που πουλήθηκε, αλλά δημιουργεί και από τις δυο πλευρές μόνο υποχρεώσεις για παροχή. Αμφοτεροβαρή τέλος από την άποψη ότι οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από τις δυο πλευρές με την πώληση, τελούν υπό την αρχή έως την απόσβεσή τους, σε πλήρη ανταλλακτική ισοτιμία και σε διαρκή πλοκή και αλληλεξάρτηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Αστικό δίκαιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)