Ανάπτυξη μοντέλου πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων για την αξιολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών με βάση πρότυπα ποιότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάπτυξη μοντέλου πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων για την αξιολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών με βάση πρότυπα ποιότητας

Νιάσσου, Δημήτριος

Η ακόλουθη πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα την ανάπτυξη μοντέλου πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων για την αξιολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών με βάση πρότυπα ποιότητας. Επομένως η επιλογή και χρήση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας είναι στρατηγικής σημασίας για τον οργανισμό. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναφέρονται, αναλύονται και σχολιάζονται μερικές από τις ποιο βασικές μεθόδους και προγράμματα που πραγματοποιούν πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων (ΠΑΑ). Αναφέρονται οι στόχοι της ΠΑΑ, η ιστορική αναδρομή, οι βασικές μέθοδοι καθώς και πληροφοριακά συστήματα που πραγματοποιούν τέτοιου είδους αναλύσεις. Οι μέθοδοι αυτοί βασίζονται σε διαφορετικές φιλοσοφίες και προσεγγίσεις. Για τον λόγο αυτό έχουν επιλεγεί και αναλυθεί τέσσερις από αυτές. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας έχουν καταγραφεί οι ορισμοί των προτύπων ποιότητας. Αναφέρονται, αναλύονται και σχολιάζονται ενδεικτικά μερικοί οργανισμοί στην Ελλάδα που παρέχουν και πιστοποιούν πρότυπα ποιότητας και ο τρόπος συνεργασίας τους με ευρωπαϊκούς και διεθνής οργανισμούς. Γίνεται εκτενής αναφορά σε ορισμένα από τα ποιο διαδεδομένα πρότυπα ποιότητας ISO με επικέντρωση στο ISO 9000 το οποίο είναι και το ποιο εμπορικό του οργανισμού. Στο τρίτο μέρος της εργασίας δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο βασισμένο στα δύο προηγούμενα κεφάλαια, με σκοπό την συλλογή πληροφοριών από οργανισμούς οι οποίοι διαθέτουν κάποιο πρότυπο και την χρήση των αποτελεσμάτων για την εξαγωγή συμπερασμάτων από την χρήση της ΠΑΑ για την αξιολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών με βάση τα πρότυπα ποιότητας που χρησιμοποιεί. Τέλος αναφέρονται οι μελλοντικές προοπτικές της εργασίας και τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από το σύνολο της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

ISO standards
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας
Ποιότητα υπηρεσιών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.