Το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα μετά την διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα μετά την διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση

Παπαδόπουλος, Ιωάννης

Σκοπός της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι η καταγραφή, η μελέτη και η διερεύνηση των συνεπειών της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008 και η ανάδειξη των αδυναμιών του υπάρχοντος εποπτικού και ρυθμιστικού πλαισίου, στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα. Η σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως δημόσιο αγαθό, το οποίο ωφελεί το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς το κόστος μιας κρίσης εκτείνεται σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Η ύπαρξη και η εφαρμογή ενός κανονιστικού πλαισίου ρύθμισης και εποπτείας του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Συστήματος , εναρμονισμένο σε διεθνές επίπεδο, είναι επιτακτική ανάγκη, δεδομένου των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια, λόγω του παγκοσμιοποιημένου χαρακτήρα της οικονομίας με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, της απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων, του αυξανόμενου ανταγωνισμού των διεθνών κεφαλαίων και της δημιουργίας περίπλοκων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.