Βιομηχανική κτηνοτροφία: δημιουργία αξιολόγησης μονάδας αγελαδοτροφίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Βιομηχανική κτηνοτροφία: δημιουργία αξιολόγησης μονάδας αγελαδοτροφίας

Σιακίδου, Μαρία

Η πτυχιακή αυτή μελέτη καταπιάνεται με τη σύσταση μιας αξιόλογης και σεβαστής Βιομηχανικής Μονάδας Αγελαδοτροφείας για την οποία το κόστος κυμαίνεται σε αρκετές χιλιάδες Ευρώ. Δημιουργώντας την Μονάδα αυτή αναφέρονται τα κύρια σημεία που πρέπει να λάβει υπόψη του ο κτηνοτρόφος/αγελαδοτρόφος. Πρώτο κύριο σημείο είναι η εξεύρεση οικονομικών πόρων, (χρηματοδοτήσεις), η οποία μπορεί να γίνει ή με βραχυπρόθεσμα δάνεια από Εμπορικές Τράπεζες, Ειδικές Τράπεζες (Αγροτική Τράπεζα), υποθηκεύοντας περιουσιακά στοιχεία, είτε με μακροπρόθεσμα δάνεια. Η επένδυση μπορεί επίσης να χρηματοδοτείται μερικώς με την έκδοση Ομολόγων. Δεύτερο κύριο σημείο είναι η επιλογή του κατάλληλου χώρου, η κατασκευή υποστατικών, η εγκατάσταση μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η επιτυχής λειτουργία της Μονάδας μας εξαρτάται από την ειδίκευση, την πείρα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων της και του διευθυντικού προσωπικού. Με τη σωστή διαχείριση της Βιομηχανικής Μονάδας θα έχουμε απόδοση υψηλής ποιότητας προϊόντων ούτως ώστε να είναι ανταγωνιστικά και να μπορούν να διατίθενται τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Επίσης η συσκευασία των προϊόντων είναι πολύ σημαντική για τη συντήρηση τους αλλά και για την προσέλκυση των καταναλωτών. Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο για τη δημιουργία μιας τέτοιας Μονάδας είναι και οι Οικονομικές ενισχύσεις και Επιδοτήσεις που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι δεσμευμένη από τη συνθήκη της Ρώμης, με βάση την οποία ιδρύθηκε να παρέχει στήριξη στους παραγωγούς της. Με τα όσα αναφέρονται περιληπτικά πιο πάνω επιτυγχάνεται η σωστή λειτουργία της Μονάδας μας για να υπάρξει μια βιώσιμη και κερδοφόρα παραγωγή.

Thesis
NonPeerReviewed

Κτηνοτροφική μονάδα
Αγελάδες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.