Η στρατηγική απόφαση των τραπεζών για την προώθηση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων ως κερδοφόρα πηγή δραστηριότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η στρατηγική απόφαση των τραπεζών για την προώθηση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων ως κερδοφόρα πηγή δραστηριότητας

Ραμαδάν, Κενάν

Η εργασία αυτή παρουσιάζει στοιχεία όσον αφορά την ανάπτυξη των τραπεζοασφαλίσεων ως νέο χρηματοοικονομικό προϊόν στηριζόμενη σε στοιχεία προερχόμενα από βιβλία αλλά και το διαδίκτυο. Δίνεται έμφαση στην χρονική εξέλιξη του θεσμού των τραπεζοασφαλίσεων, στο τι είναι αλλά και στους λόγους που αναπτύχθηκαν τα προϊόντα αυτά. Επίσης γίνεται αναφορά για το μέγεθος που έχουν πάρει οι τραπεζοασφαλίσεις στην Ελλάδα και σε σύγκριση με άλλες χώρες. Επιπλέον γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τραπεζοασφαλίσεων, τόσο για τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, όσο και για τους καταναλωτές, όπως και στις προοπτικές αυτών. Τέλος, παρουσιάζονται τα διάφορα συμπεράσματα που προέκυψαν από την όλη συλλογή των στοιχείων αυτών. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται ορισμοί για την τράπεζα, γίνεται ανάλυση του ρόλου τις τράπεζας, καθώς επίσης και μία ιστορική αναδρομή για την εμφάνιση και την εξέλιξη των τραπεζών. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, στην ανάπτυξη των τραπεζοασφαλίσεων στην Ελλάδα,και στους λόγους προώθησης αυτών. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται πλεονεκτήματα μειονεκτήματα και προοπτικές για τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους πελάτες-καταναλωτές. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται πληροφορίες για τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα στην Ευρώπη.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλιση
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.