Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ: η πορεία της έως και την ΟΝΕ και ο ρόλος της Ε.Ε. στην σημερινή οικονομική κρίση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ: η πορεία της έως και την ΟΝΕ και ο ρόλος της Ε.Ε. στην σημερινή οικονομική κρίση

Κουρέπη, Κωνσταντίνα
Τσάντζαλη, Κωνσταντίνα

Το θέμα της πτυχιακής εργασίας μας αφορά την πορεία της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή ένωση και την οικονομική ολοκλήρωση μέσα στην ΟΝΕ. Περιλαμβάνει μια διαδρομή τριών περίπου δεκαετιών με πολλές διακυμάνσεις στην κοινωνία και την οικονομία της Ελλάδας. Αναφέρονται τα κύρια γεγονότα αυτής της περιόδου όσο πιο αντικειμενικά γίνεται. Τέλος γίνεται αναφορά στον ρόλο της Ε.Ε κοινά με το διάστημα της οικονομικής κρίσης μέσα από την ματιά οικονομολόγων των οποίων οι απόψεις πολλές φορές συγκρούονται. Ο ρόλος και η αντίδραση της Ε.Ε στην ελληνική οικονομική κρίση του 2009-2010 θα κριθεί στο μέλλον από τους ιστορικούς.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.