Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις της Ελλάδος με τις χώρες της ΟΣΕΠ και οι προοπτικές εξαγωγικού εμπορίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις της Ελλάδος με τις χώρες της ΟΣΕΠ και οι προοπτικές εξαγωγικού εμπορίου

Τζοτζόλη, Αθανασία

Ο Οργανισμός Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου δημιουργήθηκε με βασικό σκοπό την προαγωγή τόσο της διμερούς όσο και της πολυμερούς οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των Κρατών – Μελών, μέσω της οποίας θα επιτευχθεί η ενσωμάτωση της περιοχής στη παγκόσμια οικονομία και θα εμπεδωθεί η ειρήνη και η σταθερότητα στον ευρύτερο χώρο της Μαύρης Θάλασσας. Το εμπόριο διαδραματίζει έναν ολοένα και αυξανόμενο ρόλο στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και οι εμπορικές συναλλαγές αποτελούν την βάση κάθε περιφερειακής συνεργασίας. Παρά το γεγονός ότι η οικονομική συνεργασία μεταξύ των Κρατών-Μελών έχει αυξηθεί σε διμερές επίπεδο και κυρίως σε ότι αφορά τις εμπορικές συναλλαγές, το ίδιο δεν έχει συμβεί όμως και στο πολυμερές επίπεδο, στα πλαίσια του οργανισμού. Οι κύριες αιτίες της έλλειψης ουσιαστικής προόδου εντοπίζονται καταρχήν στις διμερείς σχέσεις μεταξύ των Κρατών-Μελών, οι οποίες σκιάζονται από πολυάριθμες εθνικές, εδαφικές και θρησκευτικές διενέξεις και συγκρούσεις τόσο στα Βαλκάνια όσο και στον Καύκασο. Η Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ θα αντιμετωπίζει αυξανόμενο αριθμό προκλήσεων στα πλαίσια υλοποίησης της Συνέργειας του Ευξείνου Πόντου και ιδιαίτερα στο ρόλο που θα κληθούν να αναλάβουν όλες οι περιφερειακές πρωτοβουλίες και ο ΟΣΕΠ. Η ευόδωση της ελληνικής προσπάθειας για σύσφιξη των σχέσεων ΟΣΕΠ και ΕΕ θα εξαρτηθεί βεβαίως και από το βαθμό στον οποίο ο ΟΣΕΠ θα προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να γίνει αξιόλογος εταίρος της ΕΕ. Ενδεχομένως να πρέπει να επανεκτιμηθούν όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από τους λοιπούς δρώντες της περιοχής οι δυνατότητες που προσφέρονται και σε άλλα πλαίσια συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή του Ευξείνου Πόντου.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπορικές σχέσεις
Εξαγωγές - Ελλάδα
Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.