Το εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο οργάνωσης της εκπαίδευσης και τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Το εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο οργάνωσης της εκπαίδευσης και τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης

Τσιοτίκας, Δημήτριος

Στην εργασία θα παρουσιάσουμε το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της εκπαίδευσης της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών μελών της Ε.Ε. στην προσπάθεια κατανόησης και σύγκρισης των διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στην Ε.Ε. τονίζοντας εκ των προτέρων ότι κανένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι δυνατόν από μόνο του να αποτελέσει « πανάκεια» ή να θεωρηθεί ιδανικό εάν δεν συνυπάρχουν οι απαιτούμενες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και η απαιτούμενη ουσιαστική στήριξη από το εκάστοτε κράτος για να μπορέσει να αποδώσει τα μέγιστα των προσδοκιών. Στο δεύτερο τμήμα αυτής της εργασίας θα αναφερθούμε στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα τα οποία υιοθετούμενα και εντασσόμενα στο εκάστοτε εθνικό σύστημα εκπαίδευσης , δημιουργούν εκ των πραγμάτων ένα νέο εκπαιδευτικό τοπίο, το οποίο έχει σαφώς ευρωπαϊκό προσανατολισμό και στόχο έχει τη δημιουργία ενός πλαισίου ανταλλαγών εκπαιδευτικών-φοιτητών- εμπειριών των διαφόρων εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων με σκοπό τη βελτίωσή τους από τη μια και την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής διάστασης της παιδείας από την άλλη.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινοτικά προγράμματα
Ελλάδα - Εκπαίδευση - Ευρωπαϊκή Ένωση
Εκπαιδευτική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.