Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα: μία δράση σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα: μία δράση σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης

Φραγγίδης, Ιωάννης

Η παρούσα ερευνητική μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση του ρυθμού της εξέλιξης και της διάδοσης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, με την εξέταση και την σύγκριση των αποτελεσμάτων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν το 2007 και το 2012, απορρέουν συμπεράσματα για τον ρυθμό διάδοσης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και την εξοικείωση των Ελλήνων καταναλωτών με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσα σε διάστημα 5 ετών. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των δύο ερευνών έδειξε πως υπάρχει σταδιακή και συνεχής άνοδος του γενικού ποσοστού για τη διάδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα. Παράλληλα, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των ατόμων που δεν είχαν πραγματοποιήσει ποτέ κάποια ηλεκτρονική παραγγελία ή αγορά από το 2007 μέχρι το 2012 και αντιστρόφως ανάλογη αύξηση των καταναλωτών οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές για το ίδιο διάστημα. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι, με την πάροδο των τελευταίων 5 ετών έχουν αλλάξει και οι τάσεις των καταναλωτών που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές καθώς παρατηρήθηκε κατακόρυφη αύξηση στην ηλεκτρονική αγορά ειδών ένδυσης, εισιτηρίων ψυχαγωγίας και στην κατανάλωση ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.