Πνευματικά δικαιώματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας ως μέσο υποστήριξης καινοτομικών δραστηριοτήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Πνευματικά δικαιώματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας ως μέσο υποστήριξης καινοτομικών δραστηριοτήτων

Γιαννάκας, Αθανάσιος

Η ευρεσιτεχνία είναι ένα από τα δεκτικά οικονομικής και εμπορικής εκμετάλλευσης προϊόντα της διανοίας, που προστατεύονται στα πλαίσια των κανόνων της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Με τους κανόνες αυτούς δηλαδή, παρέχεται η δυνατότητα σε ένα πρόσωπο να κατοχυρώσει τα έννομα δικαιώματά του επί ενός τεχνικού επιτεύγματος ατομικής επινόησής του, δηλαδή επί μίας εφεύρεσης του. Ως νέα θεωρείται μια εφεύρεση, όταν κρίνεται πως η στάθμη τεχνικής που προτείνεται με αυτήν δεν ανήκει κατά την στιγμή κατάθεσης της αίτησης απονομής του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας στην ήδη υπάρχουσα και καθιερωμένη στάθμη τεχνικής, δηλαδή εκ φεύγει δημιουργικά από ό,τι είναι ως τότε γνωστό στο κοινό, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και με οποιονδήποτε τρόπο. Εξάλλου, η εφεύρεση θεωρείται ότι εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα, όταν το περιεχόμενό της αποτελεί τεχνικό επίτευγμα, υπό την έννοια ότι συνιστά μία εξέλιξη τεχνικής πέραν από αυτήν που είναι ήδη γνωστή στον ειδικό του συγκεκριμένου πεδίου. Τέλος η αξίωση βιομηχανικής εφαρμοσιμότητας της εφεύρεσης, συνίσταται στην τεχνική δυνατότητα παραγωγής ή χρήσης του αντικειμένου που αυτή αφορά σε κάποιον τομέα παραγωγικής δραστηριότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικές καινοτομίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.