Η ανθρώπινη συμπεριφορά στην αστυνομική δραστηριότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η ανθρώπινη συμπεριφορά στην αστυνομική δραστηριότητα

Τουρτούρας, Πέτρος
Δέδε, Αντωνία

Η εργασία αναλύει τα ζητήματα της στάσης, της συμπεριφοράς και των διαθέσεων, των εκτελεστικών οργάνων «αστυνομικών» της ανθρώπινης συμπεριφοράς τους κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά εξαρτάται από κοινωνικό-ψυχολογικούς, νομικούς και διοικητικούς παραμέτρους και παράγοντες, οι οποίοι, επηρεάζονται από άμεσα και από τη συμπεριφορά των πολιτών προς τη λειτουργία και την άσκηση του καθήκοντος τους. Με στόχο να αποσαφηνιστούν τα ζητήματα της συμπεριφοράς στην αστυνομική δραστηριότητα, η εργασία αναλύει τις διαστάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς του πολίτη, την εγκληματικότητα, τις μορφές εκτελεστικής εξουσίας, το ρόλο της ελληνικής αστυνομίας. Κύριο βάρος δίδεται στην εμπειρική έρευνα της ανθρώπινης διάστασης της συμπεριφοράς της αστυνομίας, μέσα από τις απαντήσεις των ερευνώμενων αστυνομικών που οικειοθελώς ανταποκρίθηκαν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Ανάλυση των στοιχείων επιβεβαιώνει πιστεύουμε σε ικανοποιητικό βαθμό τη δομή της εργασίας, την οποία θέτουμε στην κρίση σας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανθρώπινη συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.