Ανάλυση επιχειρησιακών συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και χρήση αυτών μέσα στις επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάλυση επιχειρησιακών συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και χρήση αυτών μέσα στις επιχειρήσεις

Δημοπούλου, Δήμητρα

Αναμφισβήτητα η σχέση τεχνολογίας και επιχείρησης δεν είναι απλά σχέση αλληλεπίδρασης αλλά μία σχέση εξάρτησης. Η οικονομική ύφεση, ο σκληρός ανταγωνισμός, η μείωση των λειτουργικών εξόδων απειλούν την βιωσιμότητα της επιχείρησης. Σε αυτήν την “απειλή” βρίσκει έδαφος η τεχνολογία και η ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών που δίνουν λύσεις στα προβλήματα των επιχειρήσεων και αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα της. Η σχεδίαση ενός συστήματος αποτελεί μία σταδιακή μελέτη η οποία διαχωρίζεται σε τμήματα – φάσεις υλοποίησης. Κάθε επιχείρηση έχει συγκεκριμένο στόχο και σκοπούς επομένως οι φάσεις υλοποίησης διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Ένα σύστημα λήψης αποφάσεων είναι μια σειρά από διεργασίες βασισμένες σε συγκεκριμένα πρότυπα δεδομένων τα οποία επεξεργάζονται με σκοπό να εξάγουν πληροφορίες που θα τις χρησιμοποιήσει η διοίκηση και θα πάρει κάποιες αποφάσεις. Η διάσπαση ενός προβλήματος σε επιμέρους τμήματα είναι η βασική ιδέα πολυκριτήριων μεθόδων αποφάσεων. Η σταδιακή προσέγγιση της βέλτιστης λύσης είναι ο κύριος άξονας των εφαρμογών αναλυτικής ιεράρχησης. Αυτό συμβαίνει διότι επανελέγχονται σε όλα τα στάδια οι παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την τελική απόφαση. Ακόμη ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η κατάταξη των στόχων και των διεξόδων καθώς εξυπηρετεί στην διάσπαση της πολυπλοκότητας και της ομογένειας.

Thesis
NonPeerReviewed

Λήψη αποφάσεων
Επιχειρησιακός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.