Προβλέψεις πωλήσεων με χρονολογικές σειρές και αιτιολογικά πρότυπα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Προβλέψεις πωλήσεων με χρονολογικές σειρές και αιτιολογικά πρότυπα

Τσεπραηλίδης, Ιωάννης

Σκοπός της πρόβλεψης είναι να μειώσει τον κίνδυνο να υπάρχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε συνθήκες οικονομιών αγοράς. Οι προβλέψεις συνήθως παρουσιάζουν μικρό ή μεγάλο λάθος αλλά το μέγεθος αυτού εξαρτάται από το σύστημα πρόβλεψης που χρησιμοποιείται. Γενικά η αφιέρωση μεγαλύτερης προσπάθειας στη διαδικασία της πρόβλεψης οδηγεί στην επίτευξη μεγαλύτερης ακρίβειας με συνέπεια τη μείωση των απωλειών εξαιτίας της αβεβαιότητας που υπάρχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ανάλυση χρονολογικών σειρών ασχολείται αποκλειστικά με τη διερεύνηση της διαχρονικής συμπεριφοράς των τιμών μιας μεταβλητής οι παρατηρήσεις της οποίας προέρχονται από χρονολογική σειρά.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανάλυση χρονολογικών σειρών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.