Διερεύνηση της τιμολογιακής πολιτικής της Vodafone

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διερεύνηση της τιμολογιακής πολιτικής της Vodafone

Δημόπουλος, Χρήστος

Η κινητή τηλεφωνία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι στην καθημερινότητα του ανθρώπου ως μέσο επικοινωνίας, συναλλαγών, διαχείρισης υπηρεσιών και ενημέρωσης. Περιλαμβάνεται στα πάγια έξοδα των καταναλωτών, κατακτώντας με αυτό τον τρόπο μεγάλο μερίδιο της αγοράς. Οι τιμές των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας στο πέρασμα των χρόνων έγιναν πιο προσιτές λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και του ανταγωνισμού. ‘Άλλωστε οι φθηνές υπηρεσίες με ταυτόχρονη διασφάλιση της φερεγγυότητας, είναι το κίνητρο για τους καταναλωτές και η δύναμη του marketing για τις εταιρείες. Η τιμολογιακή πολιτική είναι μια ουσιαστική διαδικασία για κάθε είδους επιχείρηση, εξαρτώμενη από εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες. Η διαδικασία δηλαδή του καθορισμού τις τιμής εξαρτάται από τη ζήτηση, ανταγωνιστικότητα αλλά και τους φόρους των εκάστοτε κρατικών φορέων. Στην παρακάτω εργασία γίνεται μια εκτεταμένη ανάλυση της τιμολογιακής στρατηγικής και των τιμολογιακών μεθόδων, σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, τη VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, με αναλυτική αναφορά στους τομείς των προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και παρουσίαση των οικονομικών της στοιχείων.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.