Μελέτη διαχείρισης κτιρίων με τη χρήση συστήματος BMS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μελέτη διαχείρισης κτιρίων με τη χρήση συστήματος BMS

Ρίζος, Γεώργιος

Στην εργασία μελετάται η εγκατάσταση και η λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης κτιρίων (Building Management System-BMS). Συγκεκριμένα, έγινε μελέτη σε ένα κτίριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μελετήθηκαν όλες οι παράμετροι λειτουργίας του έργου και καταγράφηκε ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται. Επιπλέον, μέσα από την καταγραφή των δεδομένων από τους αισθητήρες ευφυούς ελέγχου του κτιρίου, γίνεται σε πραγματικό χρόνο η εποπτεία των ενεργειακών αναγκών του και πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες που αποσκοπούν στη βέλτιστη ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση του.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτόματος έλεγχος
Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.