Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια: ανάλυση αιτιών και προτάσεις για έναν άλλο τρόπο διακυβέρνησης και αξιοποίησης του παραγωγικού πλούτου της

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια: ανάλυση αιτιών και προτάσεις για έναν άλλο τρόπο διακυβέρνησης και αξιοποίησης του παραγωγικού πλούτου της

Ζωγραφάκης, Αντώνιος

Στην συγκεκριμένη εργασία αναλύθηκε η ευρύτερη έννοια του όρου οικονομική κρίση και έγινε μια εκτενής αναφορά σχετικά με τα αίτια, τις θεωρίες και τα χαρακτηριστικά. Εξετάστηκαν οι ενδογενείς και οι εξωγενείς παράγοντες που επηρέασαν την χώρα τα τελευταία χρόνια και εν συνεχεία οι σημαντικότερες επιπτώσεις στα μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Τονίστηκε η επιρροή της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2007 όπου έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην οικονομική ύφεση της χώρας, με συνέπεια να ακολουθηθεί μια σειρά από οικονομικά πακέτα στήριξης των εξωτερικών δανειστών και παράλληλα σκληρά μέτρα λιτότητας στην οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ελλάδας. Εν κατακλείδι εξετάστηκαν αναλυτικά οι βασικοί τομείς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Αναφέρθηκαν τρόποι και προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίησή τους, καθώς και διαρθρωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν και μέτρα που πρέπει να ληφθούν θέτοντας έτσι ως στόχο την βιωσιμότητα του χρέους, την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης, την έξοδο της χώρας από την κρίση και την επανένταξή της στην διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.