Τεχνικές δικτυωτής ανάλυσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Τεχνικές δικτυωτής ανάλυσης

Τσάμου, Μαρία

Η δικτυωτή ανάλυση (network analysis) αποτελεί έναν κατ’ εξοχήν αποτελεσματικό τρόπο για την ανάλυση, την σχεδίαση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο ενός σύνθετου έργου. Ειδικότερα η εφαρμογή τεχνικών δικτυωτής ανάλυσης στον προγραμματισμό ενός έργου παρέχει τη δυνατότητα : • Μιας προσεκτικής κατάρτισης του προγράμματος εκτέλεσής του. • Ενός καλύτερου συντονισμού και ελέγχου των επιμέρους εργασιών που το αποτελούν. • Της ανακατανομής των πόρων ( εργασία, μηχανήματα, πρώτες ύλες κ.λ.π.) ανάμεσα στις επιμέρους εργασίες του έργου με σκοπό αυτό να ολοκληρωθεί σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. • Της εξεύρεσης της καλύτερης σχέσης ανάμεσα στο κόστος και τη διάρκεια πραγματοποίησής του. • Της εξομάλυνσης των διαθέσιμων πόρων, προκειμένου αυτοί να κατανέμονται με τρόπο που να συμφέρει, κατά τη διάρκεια πραγματοποίησής του. Η επιλογή μεταξύ των μεθόδων PERT και CPM εξαρτάται κυρίως από το είδος του έργου και από τους αντικειμενικούς σκοπούς της διοίκησής του. Η μέθοδος PERT είναι πιο κατάλληλη, όταν υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στην πρόβλεψη των χρόνων των δραστηριοτήτων και είναι σημαντικό να ελεγχθεί αποτελεσματικά το χρονοδιάγραμμα του έργου, για παράδειγμα, πολλά από τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης ανήκουν σ' αυτή την κατηγορία. Από την άλλη πλευρά, η μέθοδος CPM επιλέγεται όταν οι χρόνοι δραστηριοτήτων μπορούν να προβλεφθούν ικανοποιητικά αυτό συμβαίνει σε πολλά έργα κατασκευής ή συντήρησης. Οι διαφορές μεταξύ των δύο παραλλαγών των μεθόδων PERT και CPM δεν είναι ίσως τόσο μεγάλες όσο έχουν περιγράφει. Οι περισσότερες παραλλαγές της PERT χρησιμοποιούν μόνο μια εκτίμηση (την πιο πιθανή εκτίμηση) για το χρόνο κάθε δραστηριότητας και έτσι παραλείπουν την πιθανολογική διερεύνηση. Μια παραλλαγή γνωστή ως PERT/κόστος εξετάζει αντισταθμίσεις χρόνου-κόστους με τρόπο παραπλήσιο εκείνου της CPM.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρησιακός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.