Η συμβολή των logistics στην εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η συμβολή των logistics στην εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου

Τραπότσης, Λεωνίδας

Η Εργασία είχε σαν στόχο να μελετήσει τη σημασία και τον ρόλο που διαδραματίζουν τα Logistics στη βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης των επιχειρήσεων. Έτσι αρχικά η εργασία μελετήθηκε σε θεωρητικό υπόβαθρο με την πραγματοποίηση δευτερογενούς έρευνας μέσα από ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία και εν συνεχεία μελετήθηκε και σε πρωτογενές επίπεδο με την πραγματοποίηση εμπειρικής μελέτης σε 2 σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου. Η επιλογή των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε ύστερα από έρευνα σε διάφορα επίπεδα μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι πραγματικά και όχι εικονικά. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται ό ρόλος και η σημασία του εμπορίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η λειτουργία του εμπορίου. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην έννοια των Logistics. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σημασία των Logistics στις επιχειρήσεις και στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται 2 επιχειρήσεις παραδείγματα της εφαρμογής των Logistics και η εικόνα τους μετά την εφαρμογή των Logistics στη λειτουργία τους. Τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το θεωρητικό και το ερευνητικό έργο της εργασία καθώς και οι προοπτικές του κλάδου.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.