Επενδυτικό πλαίσιο μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα: ευρωπαϊκές επιδοτήσεις με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και πάταξη της ανεργίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Επενδυτικό πλαίσιο μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα: ευρωπαϊκές επιδοτήσεις με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και πάταξη της ανεργίας

Λιαπάτης, Χρήστος

Η ανεργία στην σύγχρονη Ελλάδα είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την πολιτική, κοινωνική και οικονομική δομή της χώρας μας. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας ασχολούμαστε με το φαινόμενο της ανεργίας στην Ελλάδα. Παρουσιάζουμε στατιστικά στοιχεία για τους επιμέρους τομείς της, μελετούμε τα χαρακτηριστικά της και παρουσιάζουμε κάποιες προτάσεις για την καταπολέμηση της. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τις τρέχουσες επιδοτήσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που έχουν σκοπό την πάταξη της ανεργίας. Στο κεφάλαιο αυτό ασχολούμαστε συγκεκριμένα με τους ιδιώτες και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για αυτούς. Στο τρίτο κεφάλαιο μας ενδιαφέρει πως οι επιχειρήσεις μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων προσφέρουν απασχόληση και καινοτομία. Παρουσιάζονται τα προγράμματα, τις επιδοτήσεις που χορηγούν, τους δικαιούχους καθώς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανεργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.